Вітаємо з Днем конституції України!

0 519


ЧОМУ КОНСТИТУЦІЯ КРАЇНИ ВАЖЛИВА ДЛЯ ГРОМАДЯН?

Конституція — основний закон держави, який гарантує права та свободи кожному громадянину України, ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.

Статті Конституції враховують усі сфери життєдіяльності держави й людини. Саме від змісту цього документу залежить вектор розвитку суспільства та рівень захисту прав і свобод.

Наприклад, 21 лютого 2019 року у конституції внесли зміни та додали стратегічний курс України на членство у Європейському Союзі. Верховна Рада підтверджує «європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України».

ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ ВАЖЛИВІ ДЛЯ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ?

Насправді, для ЛГБТ, як і для всіх громадян України,важлива кожна стаття Конституції. Але, на жаль, з огляду на досить гомофобне ставлення в країні маємо запам’ятати декілька статей, які допоможуть відстоювати свої права.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

ЧОМУ ПОТРІБНО ЗАХИЩАТИ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ І ВІД КОГО?

Всі громадяни України мають рівні права, які захищаються Конституцією. Саме цей документ декларує обов’язок держави щодо захисту прав та свобод людини на всіх рівнях існування суспільства в Україні. Втім, практика часто відрізняється від теорії, і часом влада порушує права громадян. 

Тому завдання кожного з нас — слідкувати за тим, як основні норми та права, що гарантуються Конституцією України, насправді дотримуються та захищаються державою. Завдання кожного з нас — дотримуватись принципів рівного ставлення та поваги до особистості, прописаних в Конституції, а також не залишати без реакції порушення своїх прав та свобод. Бо успішною та демократичною може бути лише держава, яка цінує своїх громадян, різноманіття та доступ кожного і кожної до прав людини.

Стікери з Левком були створені художницею та волонтеркою Ганною та командою ГАУ. Ми запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу “Гей-альянс Україна”, де ви можете знайти повну колекцію цих чудових стікерів. Також стікери доступні у месенджері VIBER.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.